Nr 359 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020 (z póżn. zm.)

 
UCHWAŁA Nr 359
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni
i Finansów na kadencję 2016-2020 (z póżn. zm.)
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016
roku w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję
2016-2020 (z późn. zm.), w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. n otrzymuje brzmienie:
„n) dr hab. Mieczysław RÓŻAŃSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)”.
        
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2018
Data publikacji:
10.12.2018 10:08
Data aktualizacji:
10.12.2018 14:13
Liczba wyświetleń:
1467
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw359.pdf36.02 KB