Nr 362 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do

 
UCHWAŁA Nr 362
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
20 września 2016 roku w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020
wprowadza się następujące zmiany:
1)     lit. n) otrzymuje brzmienie:
     „n) dr hab. Mieczysław RÓŻAŃSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)”,
2)     lit. o) otrzymuje brzmienie:
     „o) dr hab. Aldona JUREWICZ (Wydział Prawa i Administracji)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2018
Data publikacji:
10.12.2018 10:46
Data aktualizacji:
10.12.2018 14:01
Liczba wyświetleń:
1464
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw362.pdf38.34 KB