Nr 364 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 364
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)
 
Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik Nr 5 „Ordynacja wyborcza”
do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) stanowi się co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami), § 1 ust. 1:
  1)   pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) dr Alicja TUPIEKA-BUSZMAK”,
  2)   pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) przedstawiciel studentów – Martyna WITULSKA”,
  3)   pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) przedstawiciel doktorantów – mgr inż. Marlena WIKTORSKA.”.
 
 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2018
Data publikacji:
10.12.2018 11:04
Data aktualizacji:
10.12.2018 11:04
Liczba wyświetleń:
1166
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument