Nr 367 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 367
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2018 roku
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej
do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 88 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Senat wybiera Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 w następującym składzie:
  1)     dr hab. Agnieszka SKÓRA, prof. UWM – Przewodnicząca,
  2)     prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI – Zastępca Przewodniczącej,
  3)     prof. dr hab. Norbert KASPAREK – Zastępca Przewodniczącej.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 30 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 listopada 2016 roku w sprawie
wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2018
Data publikacji:
10.12.2018 13:47
Data aktualizacji:
10.12.2018 13:48
Liczba wyświetleń:
1198
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw367.pdf43.61 KB