Nr 370 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łęgajnach ul. Kasztanowa, gm. Barczewo

 
UCHWAŁA Nr 370
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łęgajnach
ul. Kasztanowa, gm. Barczewo
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit.  a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynu zbożowego
    położonej w obrębie Łęgajny, gm. Barczewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/58,
    o powierzchni 0,0598 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
    nr OL1O/00148108/9.
2.  Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, wynosi 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2018
Data publikacji:
10.12.2018 22:45
Data aktualizacji:
10.12.2018 22:46
Liczba wyświetleń:
1298
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw370.pdf207.76 KB