Nr 372 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym utworzenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA  Nr  372
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym utworzenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na rozpoczęcie prac
    przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego w zakresie utworzenia Ogrodu
    Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.   Szacowany koszt prac przygotowawczych zadania wynosi 200 000,00 zł (słownie: dwieście
    tysięcy złotych).
3.   Wykonanie prac przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1
    pkt. 1 jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
    Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2018
Data publikacji:
10.12.2018 23:08
Data aktualizacji:
10.12.2018 23:09
Liczba wyświetleń:
1362
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw372.pdf45.64 KB