Nr 375 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego subwencji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

 
UCHWAŁA Nr 375
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku
 
w sprawie prowizorium podziału pierwotnego subwencji na okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2019 roku
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i rozdz. II
ust. 3 pkt 1 i pkt 3 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie przyjętych Uchwałą Nr 25 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016 roku późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza prowizorium podziału
    pierwotnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.
2.   Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o których mowa
    w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
18.12.2018 09:40
Data aktualizacji:
18.12.2018 09:43
Liczba wyświetleń:
1414
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw375.pdf74.67 KB
ZalUchw375.pdf477.04 KB