Nr 376 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

 
UCHWAŁA  Nr  376
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku
 
w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  na okres od 01.01. do 30.06.2019 r.
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
18.12.2018 10:22
Data aktualizacji:
18.12.2018 10:22
Liczba wyświetleń:
1254
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw376.pdf377.34 KB
ZalUchw376.xls91.5 KB