Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 377
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku
 
w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia

 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z art. 205 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Senat”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się kierunek
    studiów pn. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie studiów jednolitych magisterskich
    z 10-semestralnym okresem kształcenia; studia o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna
    i niestacjonarna.
2.  Kierunek, o którym mowa w ust. 1, przyporządkowany jest do obszarów kształcenia w zakresie nauk
    społecznych i nauk humanistycznych.
 
§ 2
Kształcenie na utworzonym uchwałą kierunku studiów prowadzone będzie od 1 października 2019 roku na podstawie programu studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia, określonych przez Senat, stanowiących załącznik do Uchwały.
 
§ 3
Absolwenci utworzonego kierunku studiów, otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł zawodowy
na podstawie uzyskanych kwalifikacji, w zrealizowanym zakresie kształcenia.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
18.12.2018 10:30
Data aktualizacji:
18.12.2018 10:30
Liczba wyświetleń:
1434
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw377.pdf712.48 KB
ZalUchw377.pdf441.78 KB