Nr 378 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku oraz określenia efektów kształcenia

 
UCHWAŁA Nr 378
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku
 
w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku oraz określenia efektów kształcenia 
 
Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 ppkt. a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), art. 53 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), na wniosek Rady Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Senat”), uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  W Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą w Ełku tworzy się kierunek studiów
    pn. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie studiów jednolitych magisterskich
    z 10-semestralnym okresem kształcenia; studia o profilu praktycznym; forma stacjonarna
    i niestacjonarna.
2.  Kierunek, o którym mowa w ust. 1, przyporządkowany jest do obszarów kształcenia w zakresie nauk
    humanistycznych i nauk społecznych.
 
§ 2
Kształcenie na utworzonym uchwałą kierunku studiów prowadzone będzie od 1 października 2019 roku
na podstawie programu studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia, określonych przez Senat, stanowiących załącznik do Uchwały.
 
§ 3
Absolwenci utworzonego kierunku studiów, otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł zawodowy
na podstawie uzyskanych kwalifikacji, w zrealizowanym zakresie kształcenia.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
18.12.2018 11:58
Data aktualizacji:
18.12.2018 12:02
Liczba wyświetleń:
1677
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw378.pdf739.8 KB
ZalUchw378.pdf432.22 KB