Nr 379 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 
UCHWAŁA Nr 379
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian
w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.),
na wniosek Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 279 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach
i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie, w
§ 1 pkt. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

  „b) chemia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - kierunek przyporządkowany do obszaru
        kształcenia w zakresie nauk ścisłych; realizacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia-
        licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki w zakresach: „analityka i diagnostyka chemiczna”
        i „chemia stosowana”; studia o profilu praktycznym; forma stacjonarna,”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
18.12.2018 12:25
Data aktualizacji:
18.12.2018 13:25
Liczba wyświetleń:
1306
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw379.pdf52.54 KB