Nr 380 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)....

 
UCHWAŁA Nr 380
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 266 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
20 marca 2018 roku w sprawie
określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej, chemia, gastronomia-sztuka kulinarna, interdyscyplinarne studia strategiczne, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, pedagogika wczesnej edukacji
(Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.),
na wniosek Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala, co następuje:

 
§ 1
W Uchwale Nr 266 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku
w sprawie
określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej, chemia, gastronomia-sztuka kulinarna, interdyscyplinarne studia strategiczne, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, pedagogika wczesnej edukacji (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, w Załączniku Nr 4 określającym efekty kształcenia dla kierunku chemia, w pkt. 6.2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Wymiar praktyk – program studiów przewiduje praktykę zawodową w wymiarze 960 godzin (24 tygodnie)/36 punktów ECTS, realizowaną między innymi w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem chemicznym, przetwórczym i agrochemicznym, firmach o profilu rolniczym, w instytucjach kontroli jakości oraz instytutach i laboratoriach badawczych”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
18.12.2018 13:37
Data aktualizacji:
18.12.2018 13:54
Liczba wyświetleń:
1618
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw380.pdf74.78 KB