Nr 383 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 263 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok stud

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 383
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 263 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów
i finalistów olimpiad stopnia centralnego
 
Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 263 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku
w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego dokonuje się następujących zmian:
   1) §1 otrzymuje brzmienie:
„§1
Uchwała określa uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego przy przyjęciu na I rok studiów w Uniwersytecie w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.”.
  2)   W załączniku do uchwały:
        a) skreśla się wiersz 2;
        b) w wierszu 3., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunki kształcenia: inżynieria
            bezpieczeństwa oraz technika rolnicza i leśna;
        c)  w wierszu 4., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunki kształcenia: inżynieria
            bezpieczeństwa oraz technika rolnicza i leśna;
        d) w wierszu 9., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunek kształcenia: dziedzictwo
            kulturowe i przyrodnicze;
        e) w wierszu 13., w kolumnie „Kierunki studiów” kierunek kształcenia: pedagogika wczesnej edukacji
            zastępuje się kierunkiem kształcenia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
        f)  w wierszu 15., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunek kształcenia: dziedzictwo
            kulturowe i przyrodnicze;
        g) w wierszu 23., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunek kształcenia: dziedzictwo
            kulturowe i przyrodnicze;
        h) w wierszu 26., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunki kształcenia: inżynieria
            bezpieczeństwa, inżynieria kosmiczna oraz technika rolnicza i leśna;
         i)  w wierszu 27., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunek kształcenia: gospodarowanie
            zasobami wodnymi;
        j)   w wierszu 28., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunki kształcenia: gospodarowanie
            zasobami wodnymi, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria kosmiczna oraz technika rolnicza i leśna;
        k)  w wierszu 31., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunki kształcenia: inżynieria
            bezpieczeństwa, inżynieria kosmiczna oraz technika rolnicza i leśna;
         l)  w wierszu 32., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunek kształcenia: gospodarowanie
            zasobami wodnymi;
       m)  w wierszu 33., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunki kształcenia: inżynieria
            bezpieczeństwa, inżynieria kosmiczna oraz technika rolnicza i leśna;
       n)   w wierszu 34., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunki kształcenia: gospodarowanie
            zasobami wodnymi, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria kosmiczna oraz technika rolnicza i leśna;
       o)   w wierszu 41., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunki kształcenia: inżynieria
            bezpieczeństwa, inżynieria kosmiczna oraz technika rolnicza i leśna;
       p)   w wierszu 46., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunki kształcenia: gospodarowanie
            zasobami wodnymi oraz technika rolnicza i leśna;
       q)   skreśla się wiersz 48;
        r)   w wierszu 50., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunki kształcenia: gospodarowanie
            zasobami wodnymi oraz technika rolnicza i leśna;
       s)   w wierszu 54., w kolumnie „Kierunki studiów” dodaje się kierunek kształcenia: nauki o rodzinie;
       t)    w wierszu 62., w kolumnie „Kierunki studiów” skreśla się kierunki kształcenia: gospodarowanie
            zasobami wodnymi, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria kosmiczna oraz technika rolnicza i leśna;
      u)   dodaje się wiersz 66. w brzmieniu:
 
 
 
66.
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
L. el. c. + F. el. c.
­   teologia
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
20.12.2018 15:47
Data aktualizacji:
20.12.2018 15:47
Liczba wyświetleń:
1416
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw383.pdf119.21 KB