Nr 384 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”

UCHWAŁA Nr 384
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna
w systemie bezpieczeństwa publicznego”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668), w związku Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia
w szkołach doktorskich oraz Zarządzeniem Nr 109 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie
„Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu ustala program studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna
    w systemie bezpieczeństwa publicznego”, stanowiący załączniki 1a -1c do Uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
21.12.2018 11:57
Data aktualizacji:
21.12.2018 12:08
Liczba wyświetleń:
1147
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw384.pdf482.23 KB
ZalUchw384.pdf540.6 KB