Nr 387 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU

 
UCHWAŁA Nr 387
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku
 
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa
prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU
 
§ 1
Na podstawie § 4 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wszczyna postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa
prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU, 
polskiemu profesorowi chemii środowiska i chemii analitycznej,
twórcy polskiej szkoły chromatografii,
Przewodniczącemu Komitetu Chemii Analitycznej PAN,
Członkowi Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
Prezydentowi Central European Group for Separation Sciences (CEGSS),
kierownikowi Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
§ 2
Funkcję promotora powierza się Dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. dr hab. inż. Małgorzacie DAREWICZ.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
21.12.2018 12:49
Data aktualizacji:
21.12.2018 12:49
Liczba wyświetleń:
1276
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw387.pdf41.85 KB