Nr 389 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do

 
UCHWAŁA Nr 389
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.)
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,

co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 4 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020
(z późn. zm.), w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dr hab. wet. Magdalena KOZIOROWSKA-GILUN (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)”.
                  
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
21.12.2018 14:43
Data aktualizacji:
21.12.2018 14:43
Liczba wyświetleń:
1469
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw389.pdf36.23 KB