Nr 390 z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 390
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2018 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020
(z późn. zm.), w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) prof. dr hab. Iwona BOGACKA (Wydział Biologii i Biotechnologii)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
21.12.2018 14:48
Data aktualizacji:
21.12.2018 14:48
Liczba wyświetleń:
1453
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw390.pdf34.09 KB