Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Pediatrii Klinicznej

 
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy w Katedrze Pediatrii Klinicznej
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja z pediatrii i neonatologii,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
     z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn.
     zm.) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające
     ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
  w terminie do dnia 13 lutego 2019 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15 lutego 2019 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowcy zawiera się w przedziale: 3205–3500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.01.2019
Data publikacji:
14.01.2019 13:19
Data aktualizacji:
08.03.2019 09:47
Liczba wyświetleń:
1843
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu pediatria kliniczna.doc1.01 MB