Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Medycyny Laboratoryjnej

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Medycyny Laboratoryjnej
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
  • tytuł zawodowy lekarza, magistra analityki medycznej, magistra biologii lub magistra biotechnologii,
  • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
  • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy w zespole.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu (dotyczy kandydatów z tytułem zawodowym lekarza),
6.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych, naukowych,
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
8.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. 2018
     poz. 1668),
9.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 13 lutego 2019 r.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205–3500 zł brutto.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wytworzył:
dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.01.2019
Data publikacji:
14.01.2019 13:37
Data aktualizacji:
14.01.2019 13:37
Liczba wyświetleń:
1564
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument