Nr 394 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020


UCHWAŁA Nr 394
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie
powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.),
§ 1 ust. 1 pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) dr hab. Wiesława LIZIŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2019
Data publikacji:
30.01.2019 18:36
Data aktualizacji:
05.02.2019 13:38
Liczba wyświetleń:
1497
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw394.pdf36.97 KB