Nr 395 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020

 

UCHWAŁA Nr 395
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt 2 lit. i otrzymuje brzmienie:
„i) dr hab. Wiesława LIZIŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2019
Data publikacji:
30.01.2019 18:42
Data aktualizacji:
05.02.2019 13:42
Liczba wyświetleń:
1453
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw395.pdf34.95 KB