Nr 402 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce"

UCHWAŁA Nr 402
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668), w związku Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia
w szkołach doktorskich oraz Zarządzeniem Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce” Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu ustala program studiów podyplomowych z zakresu „Zwalczanie wybranych
    kategorii przestępstw w Polsce” stanowiący załączniki 1a -1c do Uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2019
Data publikacji:
31.01.2019 10:23
Data aktualizacji:
07.02.2019 10:03
Liczba wyświetleń:
1496
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw402.pdf423.75 KB
ZalUchw402.pdf200.23 KB