Nr 404 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego"

 

UCHWAŁA Nr 404
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Ochrona danych osobowych
i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668), w związku Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia
w szkołach doktorskich oraz Zarządzeniem Nr 10/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie
„Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”,
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu ustala program studiów podyplomowych z zakresu „Ochrona danych
    osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”, stanowiący
    załączniki 1a -1c do Uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2019
Data publikacji:
31.01.2019 10:44
Data aktualizacji:
07.02.2019 10:33
Liczba wyświetleń:
1579
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw404.pdf1.09 MB
ZalUchw404.pdf278.27 KB