Nr 408 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 408
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 oraz ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie, dokonuje się następujących zmian:
   1)  w § 2 aktualizuje się wartość działki nr 14/186 z wartości 12 889 zł na 12 244 zł
      (słownie: dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote) netto powiększoną
      o należny podatek VAT.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2019
Data publikacji:
31.01.2019 11:50
Data aktualizacji:
07.02.2019 11:40
Liczba wyświetleń:
1706
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw408.pdf376.73 KB