Nr 410 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Leginach gm. Reszel

UCHWAŁA Nr 410
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 25 stycznia 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Leginach gm. Reszel
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej, przeznaczonej na poprawę warunków
    zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej nr 89/6 obr. Leginy, położonej w obrębie Leginy, gmina
    Reszel, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/15 o powierzchni 1259 m2, dla której Sąd
    Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00030104/7.
2.  Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, wynosi 9 500 złotych
(słownie dziewięć tysięcy pięćset złotych złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2019
Data publikacji:
31.01.2019 12:01
Data aktualizacji:
07.02.2019 11:49
Liczba wyświetleń:
1468
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw410.pdf91.76 KB