Nr 418 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo"

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 418
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego
w Olsztynie - Kortowo”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo” wprowadza się następujące zmiany:
  1)   § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠2
1.  Szacowana wartość inwestycji wynosi: 12 111 190 zł (słownie: dwanaście milionów sto jedenaście
     tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).
2. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie udziału
    własnego, wynoszącego 3 611 190 zł (słownie: trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto
    dziewięćdziesiąt złotych).
3. Środki w wysokości 3 500 0000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) zostaną pokryte
    ze środków otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
    (Umowa nr 2016/0307/4514/SubA/DIS/S).
4. Środki w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), planuje się pozyskać ze środków
    dotacji celowej Gminy Olsztyn (Uchwała budżetowa na 2019 r. Rady Miasta Olsztyna).
5. Środki w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), zostaną pokryte ze środków dotacji
    celowej otrzymanej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Umowa nr: BS 62 z dnia 23.10.2018 r.).
6. Środki w wysokości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) zostaną pokryte ze
    środków dotacji celowej z części 38 udzielonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    (Umowa nr 1819 z dnia 7 grudnia 2018 r.).
7. Brakujące środki w wysokości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) planuje się
    pokryć ze środków dotacji celowej z części 38 udzielonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
    Wyższego;”
2)   § 3 otrzymuje brzmienie:
㤠3
W przypadku nieotrzymania dotacji wskazanej w §2 ust. 7, finansowanie zadania inwestycyjnego pokryte zostanie ze źródeł wskazanych w §2 ust. 2.”.
 
§ 2
Uchwała chodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2019
Data publikacji:
01.02.2019 11:48
Data aktualizacji:
07.02.2019 13:20
Liczba wyświetleń:
2197
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw418.pdf76.61 KB