Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Żywienia Człowieka

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w Katedrze Żywienia Człowieka
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
 • posiadać stopień magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka z ukierunkowaniem
 • na żywienie człowieka, 
 • znajomość metodologii badań z zakresu nauk żywieniowych;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu żywienia człowieka
   i dietetyki
  ,
 • wykazywać się biegłą znajomością języka polskiego (obcokrajowcy)

Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr),
2.   życiorys,
3.   kwestionariusz osobowy,
4.   odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra inżyniera,
5.   wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,
6.   dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
7.   oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
    pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
8.   oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela
    akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu.
 
Ponadto:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 • Wynagrodzenie zasadnicze 3205 zł.
 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, pok. 123 - w terminie do dnia 11.03.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.03.2019 r.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.02.2019
Data publikacji:
20.02.2019 12:25
Data aktualizacji:
26.03.2019 14:58
Liczba wyświetleń:
2739
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursuWNoZ.pdf358.63 KB