Wersje strony Nr 420 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.