Nr 421 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 421
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje Zasady wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. ekonomicznych i rozwoju.
 
§ 3
1.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
2.   Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc Uchwała Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie
    „Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
    z późniejszymi zmianami.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 11:19
Data aktualizacji:
28.02.2019 11:09
Liczba wyświetleń:
1921
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZWGP2019.pdf183.26 KB
Uchw421.pdf631.1 KB