NR 422 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU

 
UCHWAŁA NR 422
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
  
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU
 
§ 1
Na podstawie § 4 ust. 5 oraz § 14 ust. 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Senat nadaje tytuł doktora honoris causa
 
prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU
 
za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w obszarze wielu dyscyplin z dziedziny nauk chemicznych,
w tym chemii analitycznej i fizycznej, w szczególności w zakresie nauk separacyjnych i ich zastosowania
w ekoanalityce i bioanalityce,
za działalność, która wywarła istotny wpływ na życie publiczne
oraz za promocję i życzliwe wspieranie funkcjonowania i rozwoju
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Wniosek Rady Wydziału Nauki o Żywności, opinia Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych
i wniosek końcowy Promotor prof. dr hab. Małgorzaty Darewicz w tej sprawie stanowią załączniki
do uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 11:28
Data aktualizacji:
28.02.2019 11:10
Liczba wyświetleń:
1365
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw422.pdf393.62 KB