Nr 424 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 424
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji  do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt 2 lit. k otrzymuje brzmienie:
 „i) dr hab. Marzenna NOWICKA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 11:44
Data aktualizacji:
28.02.2019 11:11
Liczba wyświetleń:
1515
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw424.pdf31.83 KB