Wersje strony Nr 426 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. hab. Jarosławowi Konradowi MOSZCZYŃSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.