Nr 427 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. n. med. Marcinowi Przemysławowi MYCKO nagrody Ministra Nauki i Szkolnict

 
UCHWAŁA Nr 427
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
  
w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. n. med. Marcinowi Przemysławowi MYCKO nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
 
Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 roku
w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (Dz.U. poz. 182), uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zasadność wystąpienia
z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. n. med. Marcinowi Przemysławowi MYCKO nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 11:56
Data aktualizacji:
28.02.2019 11:15
Liczba wyświetleń:
1777
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw427.pdf41.36 KB