Nr 428 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za

 
UCHWAŁA Nr 428
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
 
w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia
w działalności organizacyjnej
 
Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia
2019 roku w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (Dz.U. poz. 182), uchwala się,co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zasadność wystąpienia
z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w działalności organizacyjnej.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 13:15
Data aktualizacji:
28.02.2019 11:16
Liczba wyświetleń:
1547
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw428.pdf41.48 KB