Nr 443 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. Iwony KONOPKI, prof. UWM na członka Rady Doskonałości Naukowej

 
UCHWAŁA Nr 443
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
  
w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. Iwony KONOPKI, prof. UWM na członka Rady Doskonałości Naukowej
 
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z art. 233 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Nr 1668
z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgłasza kandydaturę dr hab. Iwony KONOPKI,
prof. UWM na członka Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie technologia żywności
i żywienia.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 14:52
Data aktualizacji:
28.02.2019 12:07
Liczba wyświetleń:
1392
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw443.pdf32.99 KB