Nr 444 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3t

 
UCHWAŁA Nr 444
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy
ul. Artyleryjskiej 3t
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej: budynkiem biurowym,
    warsztatowym, magazynowym oraz magazynem blaszanym, położonej przy ul. Artyleryjskiej 3t,
    oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 1/114 położona w obrębie nr 31 m. Olsztyn,
    o powierzchni 0,2594 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
    nr OL1O/00147239/9.
2.  Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, wynosi 2 316 600 zł (słownie: dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy sześćset złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 15:02
Data aktualizacji:
28.02.2019 12:39
Liczba wyświetleń:
1989
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw444.pdf256.93 KB