Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii

 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy
w Katedrze Radiologii
 

 

 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
  • tytuł zawodowy lekarza,
  • specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych,
  • specjalizacja z medycyny sportu,
  • minimum dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
  • wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań ultrasonograficznych w zakresie struktur tarczycy, struktur szyi, jamy brzusznej, układu moczowo- płciowego, mięśniowo- szkieletowego  potwierdzone certyfikatem,
  • znajomość języka angielskiego.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. kopia prawa wykonywania zawodu,
  6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
  7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
  9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
      20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 17.04.2019 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 26.04.2019r.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowcy zawiera się w przedziale: 3205–3500 zł brutto miesięcznie.
  • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  • bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
                                                           Dziekan Wydziału Lekarskiego
                                       prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.03.2019
Data publikacji:
18.03.2019 12:38
Data aktualizacji:
16.11.2019 13:54
Liczba wyświetleń:
1854
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu radiologia 25.04.2019.pdf201.02 KB