Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:
 • stopień doktora w zakresie nauk ekonomicznych,
 • dorobek naukowy w zakresie ekonomii i finansów,
 • biegłą znajomość języka angielskiego.
Wymagane dokumenty:
 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dyplom nadania stopnia doktora,
 • informacja o osiągnięciach naukowych oraz dydaktycznych,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Ponadto:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia
  20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4 (p. 2).
 
Termin składania podań upływa z dniem 15 kwietnia 2019 r.
 
 
Dziekan
 
prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wytworzył:
prof. dr hab. Roman Kisiel
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.04.2019
Data publikacji:
02.04.2019 09:16
Data aktualizacji:
02.04.2019 09:19
Liczba wyświetleń:
2131
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument