Nr 449 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem

 

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 449
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku
 
w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020
  
Na podstawie art. 53 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) oraz art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.),
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§1
Senat przyporządkowuje kierunki prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych:
 1)  kierunek administracja prowadzony na poziomie:
     a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
         – do dyscyplin: nauki prawne (81%), nauki o polityce i administracji (19%); dyscyplina wiodąca:
         nauki o polityce i administracji,
     b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
         nauki prawne (81%), nauki o polityce i administracji (19%); dyscyplina wiodąca: nauki o polityce
         i administracji,
 2)  kierunek administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku – Filia UWM w Olsztynie)
     prowadzony na poziomie:
     a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscyplin: nauki prawne (81%), nauki o polityce i administracji (19%); dyscyplina wiodąca:
          nauki o polityce i administracji,
     b)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
          nauki prawne (81%), nauki o polityce i administracji (19%); dyscyplina wiodąca: nauki o polityce
          i administracji,
 3)  kierunek administracja i cyfryzacja prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
      – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscypliny: nauki prawne (85%),
      informatyka (15%); dyscyplina wiodąca: nauki prawne,
  4) kierunek analiza i kreowanie trendów prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
      – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: filozofia (52%), ekonomia
      i finanse (24%), nauki socjologiczne (24%); dyscyplina wiodąca: filozofia,
  5)  kierunek architektura krajobrazu prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (55%), architektura i urbanistyka
           (32%); sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (13%); dyscyplina wiodąca: inżynieria
           środowiska, górnictwo i energetyka,
       b) studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
           inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (52%), architektura i urbanistyka (48%);
           dyscyplina wiodąca: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
  6)  kierunek bezpieczeństwo narodowe prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie (60%), nauki o polityce i administracji (40%);
           dyscyplina wiodąca: nauki o bezpieczeństwie,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
           nauki o bezpieczeństwie (60%), nauki o polityce i administracji (40%); dyscyplina wiodąca:
           nauki o bezpieczeństwie,
  7)  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
           nauki o bezpieczeństwie (48%), nauki prawne (52%); dyscyplina wiodąca:
           nauki o bezpieczeństwie,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
           nauki o bezpieczeństwie (48%), nauki prawne (52%); dyscyplina wiodąca:
           nauki o bezpieczeństwie,
       c)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie (48%), nauki prawne (52%); dyscyplina wiodąca:
           nauki o bezpieczeństwie,
       d) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
           nauki o bezpieczeństwie (48%), nauki prawne (52%); dyscyplina wiodąca:
           nauki o bezpieczeństwie,
  8)  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku – Filia
      UWM w Olsztynie) prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki prawne (52%), nauki o bezpieczeństwie
      (48%), dyscyplina wiodąca: nauki o bezpieczeństwie,
  9) kierunek bioinżynieria produkcji żywności prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
      – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: zootechnika i rybactwo
      (60%), technologia żywności i żywienia (40%); dyscyplina wiodąca: zootechnika i rybactwo,
10) kierunek biologia prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: nauki biologiczne (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            nauki biologiczne (100%),
11) kierunek biotechnologia prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: nauki biologiczne (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych i 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: nauki biologiczne (100%),
12) kierunek budownictwo prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: inżynieria lądowa i transport (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            inżynieria lądowa i transport (100%),
13) kierunek dietetyka prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: nauki medyczne (57%), nauki o zdrowiu (43%); dyscyplina wiodąca:
           nauki medyczne,
       b) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
           nauki medyczne (57%), nauki o zdrowiu (43%); dyscyplina wiodąca: nauki medyczne,
14) kierunek dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze prowadzony na poziomie:
      a
)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscyplin: historia (51%), filozofia (20%), nauki biologiczne (29%); dyscyplina wiodąca:
          historia,
      b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: historia
          (51%), filozofia (20%), nauki biologiczne (29%); dyscyplina wiodąca: historia,
15) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscyplin: nauki o komunikacji społecznej i mediach (92%), historia (8%); dyscyplina wiodąca:
          nauki o komunikacji społecznej i mediach,
      b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
          nauki o komunikacji społecznej i mediach (97%), historia (3%); dyscyplina wiodąca: nauki
          o komunikacji społecznej i mediach,
16) kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony na poziomie:
      a
)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: sztuki muzyczne (100%),
      b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: sztuki
          muzyczne (100%),
17) kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzony na poziomie:
      a
)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscyplin: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (80%), nauki o sztuce (15%), filozofia
          (3%), nauki o polityce i administracji (2%); dyscyplina wiodąca: sztuki plastyczne i konserwacja
          dzieł sztuki,
      b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
           sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (80%), nauki o sztuce (15%), filozofia (3%),
           nauki o polityce i administracji (2%); dyscyplina wiodąca: sztuki plastyczne i konserwacja
           dzieł sztuki,
18) kierunek ekonomia prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: ekonomia i finanse (79%), nauki o zarządzaniu i jakości (21%); dyscyplina wiodąca:
           ekonomia i finanse,
      b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: ekonomia
           i finanse (80%), nauki o zarządzaniu i jakości (20%); dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse,
1
9) kierunek energetyka prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
      7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo
      i energetyka (100%),
20) kierunek filologia prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscyplin: językoznawstwo (70%), literaturoznawstwo (30%); dyscyplina wiodąca:
            językoznawstwo,
       b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
            językoznawstwo (70%), literaturoznawstwo (30%); dyscyplina wiodąca: językoznawstwo,
21) kierunek filologia polska prowadzony na poziomie:
       a)   studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscyplin: językoznawstwo (51%), literaturoznawstwo (49%); dyscyplina wiodąca:
            językoznawstwo,
       b)   studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
            językoznawstwo (51%), literaturoznawstwo (49%); dyscyplina wiodąca: językoznawstwo,
2
2) kierunek filozofia prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: filozofia (100%),
      b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
          filozofia (100%),
23) kierunek gastronomia-sztuka kulinarna prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
      – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: technologia żywności
      i żywienia (100%),
24) kierunek geodezja i kartografia prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: inżynieria lądowa i transport (100%),
      b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           inżynieria lądowa i transport (100%),
25) kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony na poziomie:
      a) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (55%), inżynieria
          lądowa i transport (45%); dyscyplina wiodąca: inżynieria lądowa i transport,
      b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: geografia
          społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (55%), inżynieria lądowa i transport (45%);
          dyscyplina wiodąca: inżynieria lądowa i transport,
26) kierunek gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi prowadzony na poziomie studiów
      pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
      rolnictwo i ogrodnictwo (87%), inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (11%), inżynieria
      chemiczna (2%); dyscyplina wiodąca: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
27) kierunek gospodarowanie zasobami wodnymi prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
      – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: inżynieria środowiska,
      górnictwo i energetyka (70%), zootechnika i rybactwo (30%); dyscyplina wiodąca: zootechnika
      i rybactwo,
28) kierunek historia prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: historia (95%), nauki o polityce i administracji (5%); dyscyplina wiodąca: historia,
      b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: historia
           (95%), nauki o polityce i administracji (5%); dyscyplina wiodąca: historia,
29) kierunek informatyka prowadzony na poziomie:
      a) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscypliny: informatyka (100%),
      b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych i 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscypliny: informatyka (100%),
30) kierunek inżynieria bezpieczeństwa prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
      – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: inżynieria mechaniczna
      (60%), nauki o bezpieczeństwie (40%); dyscyplina wiodąca: inżynieria mechaniczna,
31) kierunek inżynieria chemiczna i procesowa prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
      – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: inżynieria chemiczna
      (100%),
32) kierunek inżynieria informacji prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
      7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: inżynieria lądowa i transport (80%),
      geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (20%); dyscyplina wiodąca: inżynieria
      lądowa i transport,
33) kierunek inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej prowadzony na poziomie studiów
      drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: inżynieria mechaniczna
      (100%),
34) kierunek inżynieria przetwórstwa żywności prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
      – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: technologia żywności
      i żywienia (100%),
35) kierunek inżynieria środowiska prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100%),
      b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych i 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100%),
36) kierunek komunikacja międzykulturowa w Europie prowadzony na poziomie studiów drugiego
      stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: językoznawstwo (53%),
      nauki o kulturze i religii (35%), nauki o komunikacji społecznej i mediach (12%); dyscyplina wiodąca:
      językoznawstwo,
37) kierunek lekarski prowadzony na poziomie:
      a)  jednolitych studiów magisterskich 12-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscypliny:
          nauki medyczne (100%),
      b)  jednolitych studiów magisterskich 12-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
          nauki medyczne (100%),
38) kierunek leśnictwo prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscyplin: nauki leśne (90%), inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (10%);
          dyscyplina wiodąca: nauki leśne,
      b) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscypliny:
          nauki leśne (100%),
39) kierunek lingwistyka w biznesie prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: językoznawstwo (72%), ekonomia
      i finanse (28%); dyscyplina wiodąca: językoznawstwo,
40) kierunek logopedia prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: językoznawstwo (53%), pedagogika (24%), nauki medyczne (23%);
           dyscyplina wiodąca: językoznawstwo,
      b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
           językoznawstwo (53%), pedagogika (24%), nauki medyczne (23%); dyscyplina wiodąca:
           językoznawstwo,
41) kierunek matematyka prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: matematyka (100%),
      b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           matematyka (100%),
42) kierunek mikrobiologia prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia –licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: nauki biologiczne (100%),
      b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           nauki biologiczne (100%),
43) kierunek mechanika i budowa maszyn prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: inżynieria mechaniczna (100%),
      b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           inżynieria mechaniczna (100%),
44) kierunek mechatronika prowadzony na poziomie:
      a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscypliny: inżynieria mechaniczna (100%),
      b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           inżynieria mechaniczna (100%),
45) kierunek nauki o rodzinie prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
           nauki socjologiczne (55%), pedagogika (35%), psychologia (10%); dyscyplina wiodąca:
           nauki socjologiczne,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki
           socjologiczne (55%), pedagogika (35%), psychologia (10%); dyscyplina wiodąca: nauki
           socjologiczne,
       c)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: nauki socjologiczne (55%), pedagogika (30%), psychologia (15%); dyscyplina
           wiodąca: nauki socjologiczne,
       d) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: nauki
           socjologiczne (55%), pedagogika (30%), psychologia (15%); dyscyplina wiodąca:
           nauki socjologiczne,
46) kierunek ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) prowadzony
      na poziomie:
         a) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
             – do dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo (52%), inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
             (30%), nauki o Ziemi i środowisku (18%); dyscyplina wiodąca: inżynieria środowiska, górnictwo
             i energetyka,
        b)   studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: rolnictwo
             i ogrodnictwo (54%), inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (24%), nauki o Ziemi
             i środowisku (22%); dyscyplina wiodąca: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
47) kierunek ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku) prowadzony na poziomie studiów
      drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: inżynieria środowiska,
      górnictwo i energetyka (40%), zootechnika i rybactwo (30%), nauki biologiczne (30%); dyscyplina
      wiodąca: zootechnika i rybactwo,
48) kierunek odnawialne źródła energii prowadzony na poziomie studiów drugiego stopnia
      4-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo (60%), inżynieria
      środowiska, górnictwo i energetyka (40%); dyscyplina wiodąca: inżynieria środowiska, górnictwo
      i energetyka,
49) kierunek ogrodnictwo prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo (100%),
       b) studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           rolnictwo i ogrodnictwo (100%),
50) kierunek pedagogika prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: pedagogika (75%), psychologia (15%), nauki socjologiczne (5%), filozofia (5%);
           dyscyplina wiodąca: pedagogika,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: pedagogika
           (75%), psychologia (10%), nauki socjologiczne (5%), filozofia (10%); dyscyplina wiodąca:
           pedagogika,
51) kierunek pedagogika wczesnej edukacji prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia - licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: pedagogika (70%), psychologia (15%), językoznawstwo (10%), literaturoznawstwo
           (2,5%), nauki o sztuce (2,5%); dyscyplina naukowa wiodąca: pedagogika,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: pedagogika
           (80%), psychologia (10%), językoznawstwo (7,5%), nauki o sztuce (2,5%); dyscyplina naukowa
           wiodąca: pedagogika,
52) kierunek pedagogika specjalna prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia - licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: pedagogika (75%), psychologia (20%), filozofia (5%); dyscyplina naukowa wiodąca:
           pedagogika,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           pedagogika (80%), psychologia (20%); dyscyplina wiodąca: pedagogika,
53) kierunek pielęgniarstwo prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
           nauki o zdrowiu (56%), nauki medyczne (44%); dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki o zdrowiu
           (69%), nauki medyczne (31%); dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu,
54) kierunek politologia prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: nauki o polityce i administracji (90%), historia (10%); dyscyplina wiodąca:
           nauki o polityce i administracji,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
           nauki o polityce i administracji (95%), historia (5%); dyscyplina wiodąca: nauki o polityce
           i administracji,
55) kierunek położnictwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki medyczne (51%), nauki o zdrowiu (49%);
      dyscyplina wiodąca: nauki medyczne,
56) kierunek praca socjalna prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: pedagogika (84%), nauki socjologiczne
      (3%), psychologia (8%), filozofia (5%); dyscyplina wiodąca: pedagogika,
57) kierunek prawo prowadzony na poziomie studiów jednolitych magisterskich 10-semestralnych o profilu
      ogólnoakademickim – do dyscypliny nauki prawne (100%),
58) kierunek prawo kanoniczne prowadzony na poziomie studiów jednolitych magisterskich
      10-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: prawo kanoniczne (70%),
      nauki teologiczne (30%); dyscyplina wiodąca: prawo kanoniczne,
59) kierunek ratownictwo medyczne prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki medyczne (77%), nauki o zdrowiu (23%);
      dyscyplina wiodąca: nauki medyczne,
60) kierunek rolnictwo prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            rolnictwo i ogrodnictwo (100%),
61)  kierunek rybactwo prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: zootechnika i rybactwo (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            zootechnika i rybactwo (100%),
62)  kierunek socjologia prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: nauki socjologiczne (81%),
      pedagogika (8%), psychologia (3%), filozofia (8%); dyscyplina wiodąca: nauki socjologiczne,
63) kierunek stosunki międzynarodowe prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
      – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: historia (75%),
      nauki o polityce i administracji (25%); dyscyplina wiodąca: historia,
64) kierunek technologia żywności i żywienie człowieka prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: technologia żywności i żywienia (100%),
       b) studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           technologia żywności i żywienia (100%),
65) kierunek technika rolnicza i leśna prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
      – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: inżynieria mechaniczna
      (100%),
66) kierunek teologia prowadzony na poziomie jednolitych studiów magisterskich 10-semestralnych
      i 12-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: nauki teologiczne (85%),
      pedagogika (15%); dyscyplina wiodąca: nauki teologiczne,
67) kierunek towaroznawstwo prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości (40%), nauki biologiczne (60%); dyscyplina wiodąca:
           nauki biologiczne,
       b) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
           technologia żywności i żywienia (60%), nauki o zarządzaniu i jakości (40%); dyscyplina wiodąca:
           technologia żywności i żywienia,
       c)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: technologia
           żywności i żywienia (40%), nauki o zarządzaniu i jakości (60%); dyscyplina wiodąca: nauki
           o zarządzaniu i jakości,
68) kierunek turystyka i rekreacja prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (52%),
           nauki o kulturze fizycznej (35%), nauki o Ziemi i środowisku (7%), technologia żywności i żywienia
           (6%); dyscyplina wiodąca: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
       b
) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: geografia
           społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (52%), nauki o kulturze fizycznej (40%),
           nauki o Ziemi i środowisku (8%); dyscyplina wiodąca: geografia społeczno-ekonomiczna
           i gospodarka przestrzenna,
69) kierunek weterynaria prowadzony na poziomie jednolitych studiów magisterskich 11-semestralnych
      o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: weterynaria (100%),
70) kierunek wojskoznawstwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: historia (82%), nauki o polityce
      i administracji (18%); dyscyplina wiodąca: historia,
71) kierunek zarządzanie prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości (75%), ekonomia i finanse (25%); dyscyplina wiodąca:
           nauki o zarządzaniu i jakości,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
           nauki o zarządzaniu i jakości (78%), ekonomia i finanse (22%); dyscyplina wiodąca:
           nauki o zarządzaniu i jakości,
72) kierunek zarządzenie i inżynieria produkcji prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: inżynieria materiałowa (52%), nauki o zarządzaniu i jakości (48%);
           dyscyplina wiodąca: inżynieria materiałowa,
       b)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
           inżynieria materiałowa (52%), nauki o zarządzaniu i jakości (48%); dyscyplina wiodąca:
           inżynieria materiałowa,
73) kierunek zootechnika prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: zootechnika i rybactwo (100%),
       b) studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           zootechnika i rybactwo (100%),
74) kierunek zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii prowadzony na poziomie studiów pierwszego
      stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: filozofia (17%), nauki
      o zdrowiu (22%), pedagogika (26%), zootechnika i rybactwo (35%); dyscyplina wiodąca: zootechnika
      i rybactwo.
 
§ 2
Na potrzeby uczelnianego informatycznego systemu zarządzającego programami studiów, wydziały oraz inne jednostki koordynujące proces kształcenia dostosują kody kierunkowych efektów kształcenia prowadzonych
w uczelni studiów do obowiązującej terminologii.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
R E K T O R
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2019
Data publikacji:
08.04.2019 15:11
Data aktualizacji:
26.06.2019 09:57
Liczba wyświetleń:
3223
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument