Nr 452 w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.

 
UCHWAŁA Nr 452
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku
 
w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na kadencję do 31 grudnia 2020 r.
 
Działając na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr 420 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat powołuje Radę Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję
do 31 grudnia 2020 r. w następującym składzie:
   1)     spośród wspólnoty Uczelni:
        a)    prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI,
        b)    prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
        c)    prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
  2)     spoza wspólnoty Uczelni:
        a)    prof. dr hab. Marek CHMAJ,
        b)    prof. dr hab. inż. Katarzyna CHOJNACKA,
        c)    prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI.
  3)     Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego – Krystian FILIPEK.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2019
Data publikacji:
09.04.2019 10:05
Data aktualizacji:
14.05.2019 13:40
Liczba wyświetleń:
1526
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw452.pdf436.78 KB