Nr 453 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM

 
UCHWAŁA Nr 453
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
6 marca 2015 roku zmieniającej
Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia
2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
  
Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), na wniosek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 672 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie,
w załączniku Nr 8 określającym efekty kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym), pkt. III otrzymuje brzmienie:
III. PRAKTYKA:
Wymiar, charakter i miejsce odbywania praktyk musi zapewniać uzyskanie opisanych w efektach kształcenia kompetencji zawodowych.
 

Rok studiów

Praktyka zawodowa

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

I

Oddział zabiegowy szpitala
do wyboru: blok operacyjny, chirurgia, torakochirurgia, neurochirurgia, ortopedia, ginekologia, chirurgia onkologiczna, laryngologia, okulistyka oraz powyższe specjalności w oddziałach dziecięcych

120

4

Oddział zachowawczy szpitala
do wyboru: interna, gastrologia, opieka kardiologiczna, neurologia, nefrologia, psychiatria, pulmonologia oraz powyższe
specjalności w oddziałach dziecięcych

120

4

II

Obóz sprawnościowy o charakterze praktyki z ratownictwa technicznego/taktycznego –realizowany przez uczelnię

120

4

Oddział anestezjologii / intensywnej terapii 

120

4

ZRM -Zespół Ratownictwa medycznego – praktyka wakacyjna

120

4

SOR -Szpitalny Oddział Ratunkowy – praktyka wakacyjna

120

4

III

ZRM - Zespół Ratownictwa medycznego

120

4

SOR - Szpitalny Oddział Ratunkowy

120

4

Ogółem

960

32

 

Praktyki powinny zapewnić studentom zdobycie podstawowych i niezbędnych do pracy ratownika medycznego umiejętności i obejmować:
   1)     praktykę z zakresu technik zabiegów medycznych i opieki pielęgniarskiej,
   2)     praktykę z zakresu organizacji i funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa,
   3)     praktykę z zakresu medycznych czynności ratunkowych,
   4)     praktykę z zakresu procedur klinicznych medycyny ratunkowej,
   5)     praktykę z zadań dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.”.
 
§ 2
Rada wydziału dostosuje program studiów do zmiany, o której mowa w § 1, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2019
Data publikacji:
09.04.2019 10:17
Data aktualizacji:
09.04.2019 10:18
Liczba wyświetleń:
1348
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw453.pdf1.11 MB