Nr 461 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym

 
UCHWAŁA Nr 461
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia
o profilu praktycznym

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) na wniosek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:


§1
1.  Senat ustala program studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia
    z 4-semestralmym okresem nauki o profilu praktycznym, stanowiący załączniki 1-4.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2019/2020.
3.  Rada wydziału dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie
    studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
R E K T O R
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2019
Data publikacji:
10.04.2019 07:41
Data aktualizacji:
10.04.2019 07:42
Liczba wyświetleń:
1270
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw461.pdf246.99 KB
ZalUchw461.docx107.29 KB