Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię

 
UCHWAŁA Nr 463
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku
 
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię
 
Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668, z późn. zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych wydawanych przez Uczelnię dla poszczególnych poziomów kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:
  1)  wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - załącznik Nr 1,
  2)  wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia - załącznik Nr 2,
  3)  wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich - załącznik Nr 3,
  4)  wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wspólnych - załącznik Nr 4,
  5)  wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia wspólnych - załącznik Nr 5,
  6)  wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich wspólnych - załącznik Nr 6.
 
§ 2
Przepisy uchwały mają zastosowanie w odniesieniu do dokumentów wydawanych po 30 września
2019 roku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
REKTOR
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2019
Data publikacji:
10.04.2019 08:31
Data aktualizacji:
10.04.2019 08:31
Liczba wyświetleń:
4894
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw463.pdf274.34 KB
Zal1Uchw463.docx1.25 MB
Zal2Uchw463.docx1.28 MB
Zal3Uchw463.docx1.29 MB
Zal4Uchw463.docx1.29 MB
Zal5Uchw463.docx1.28 MB
Zal6Uchw463.docx1.3 MB