Nr 464 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa”

 
UCHWAŁA Nr 464
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668), w związku Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia
w szkołach doktorskich oraz Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie Nr 88 z dnia
1995 r. w sprawie utworzenia studium podyplomowego Bibiliotekoznawstwa i informacji naukowej, specjalność – Biblioteki szkolne, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu ustala program studiów podyplomowych z zakresu „Bibliotekoznawstwo
    i informacja naukowa”, stanowiący załączniki 1a-1c do Uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje z dniem rozpoczęcia cyklu kształcenia.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
REKTOR
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2019
Data publikacji:
10.04.2019 08:39
Data aktualizacji:
10.04.2019 08:39
Liczba wyświetleń:
1162
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw464.pdf275.7 KB
ZalUchw464.docx37.25 KB