Nr 465 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych

 
UCHWAŁA Nr 465
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, uchwala się
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się p.o. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2019
Data publikacji:
10.04.2019 08:48
Data aktualizacji:
10.04.2019 08:49
Liczba wyświetleń:
1167
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw465.pdf219.65 KB
ZalUchw465.docx13.52 KB