Nr 466 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 
UCHWAŁA Nr 466
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na rozpoczęcie prac
     przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie
     Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.     Szacowany koszt prac przygotowawczych zadania wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
     złotych).
3.     Wykonanie prac przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego, o którym mowa
     w ust. 1 niezbędne jest do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków
     zewnętrznych.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2019
Data publikacji:
10.04.2019 08:54
Data aktualizacji:
10.04.2019 08:54
Liczba wyświetleń:
1162
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw466.pdf316.84 KB