Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
  • stopień naukowy co najmniej doktora nauk społecznych/ humanistycznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,
  • dorobek naukowy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
  • doświadczenie praktyczne dotyczące bezpieczeństwa (służby mundurowe),
  • doświadczenie dydaktyczne,
  • doświadczenie w składaniu i uczestniczeniu w projektach badawczych,
  • gotowość do publikowania w czasopismach naukowych z bazy danych Scopus i Web of Science,
  • gotowość do ubiegania się o krajowe i międzynarodowe (w szczególności unijne) granty na badania.
Wykaz wymaganych dokumentów:
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
    z 2018 r. poz. 1668).
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 maja 2019 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.
 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.04.2019
Data publikacji:
30.04.2019 11:45
Data aktualizacji:
22.07.2019 12:47
Liczba wyświetleń:
2232
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych Wydzialu Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.pdf201.17 KB