Nr 468 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 468
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala miesięczne wynagrodzenia dla
    członków Rady Uczelni w następującej wysokości:
      1)  3600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) – dla Przewodniczącego Rady Uczelni,
      2)  3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) – dla członka Rady Uczelni, z wyłączeniem
          Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od dnia rozpoczęcia sprawowania funkcji.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2019
Data publikacji:
06.05.2019 08:38
Data aktualizacji:
06.05.2019 08:38
Liczba wyświetleń:
1664
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw468.pdf253.56 KB