Nr 469 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Rektora do skorygowania podziału jednorazowych dodatków do wynagrodzeń z tytułu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Wydział Prawa i Administracji w latach 2017 i 2018

 
Uchwała Nr 469
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie upoważnienia Rektora do skorygowania podziału jednorazowych dodatków
do wynagrodzeń z tytułu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Wydział Prawa
i Administracji w latach 2017 i 2018
 
Na podstawie § 14 ust. 4 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mając na uwadze wyniki kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej oraz potrzebę naprawienia skutków ujawnionych
w toku tej kontroli nieprawidłowości, upoważnia Rektora do skorygowania podziału jednorazowych dodatków do wynagrodzeń z tytułu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Wydział Prawa
i Administracji w latach 2017 i 2018.
 
§ 2
Korekta, o której mowa w § 1, winna być dokonana przez przyznanie wymienionych wyżej dodatków
z podziału zysku za 2017 rok pracownikom, którzy zgodnie z wynikami kontroli nabyli do nich prawo,
ale ich nie otrzymali.
 
§ 3
Wydatek na dodatki, o których mowa w § 2, powinien być pokryty ze środków przysługujących Wydziałowi Prawa i Administracji z tytułu zysku osiągniętego w 2018 roku zgodnie z pkt. 3 rodz. III Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiących załącznik
do Uchwały nr 421 z dnia 22 lutego 2019 roku Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2019
Data publikacji:
06.05.2019 08:45
Data aktualizacji:
06.05.2019 08:46
Liczba wyświetleń:
1174
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw469.pdf371.89 KB