Nr 470 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 109 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 470
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 109 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji
 
Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), na wniosek Rady Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych
w Ełku, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 109 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie określenia efektów kształcenia dla
poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji, w załączniku Nr 1 określającym efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny; Wydział Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku), w pkt. 6 drugie zdanie o
trzymuje brzmienie: „Program studiów przewiduje cztery praktyki zawodowe realizowane w wymiarze 240 godzin/9 punktów ECTS każda, łącznie 960 godzin (6 miesięcy)/36 punktów ECTS.”
 
§ 2
Rada wydziału dostosuje program studiów do zmiany, o której mowa w § 1, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2019
Data publikacji:
06.05.2019 08:53
Data aktualizacji:
06.05.2019 09:06
Liczba wyświetleń:
1333
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw470.pdf368.73 KB